ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ της Ψυχολόγου Παπαχίου Ασπασίας M.Sc., c.Ph.D. και του Συστημικού Ινστιτούτου Κύπρου (Systemic Institute of Cyprus).

Το γραφείο της Ψυχολόγου Παπαχίου Ασπασίας M.Sc., c.Ph.D. ξεκινά συνεργασία με το Συστημικό Ινστιτούτου Κύπρου (Systemic Institute of Cyprus), επιστημονικά υπεύθυνη του οποίου είναι η κα Βίκυ Μπαλωμένου Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια-Εκπαιδεύτρια, c.Ph.D. Το Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΣΙΚ ) αποτελεί ένα Κέντρο συστημικών εφαρμογών, εκπαίδευσης, έρευνας και θεωρητικής εξέλιξης. Tο ΣIK αποτελεί πλήρες μέλος των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) και εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (EAP). Στόχος του γραφείου και του Συστημικού Ινστιτούτου Κύπρου αποτελεί η διεύρυνση της συνεργασίας και η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτω