Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης Λέσβου!

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης Λέσβου έχει την χαρά να ανακοινώσει την αποκλειστική, για την Λέσβο, εξειδικευμένη εφαρμογή της ολοκληρωτικής αποσυμφορητικής θεραπείας (CDT) που περιλαμβάνει την λεμφική παροχέτευση (MLD) μέσω της τεχνικής του Dr. Vodder όπως και την ειδική μέτρηση και αξιολόγηση ενδυμάτων για τους παραπάνω ασθενείς.
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία την εκπαίδευση του , ο Θεόδωρος Τάκας, με τους πέντε κορυφαίους καθηγητές στον τομέα αυτόν: Ευριπίδης Τριανταφύλλου- Hans Pritschow- Christian Schchardf- Hildegard Wittlinger- Andreas Wittlinger και μέσα από ένα δύσκολο, απαιτητικό και μεγάλο σε διάρκεια κύκλο σπουδών , φέρει τον τίτλο, του πρώτου στην Λέσβου πιστοποιημένου φυσικοθεραπευτή στον τομέα της λεμφικής παροχέτευσης ( MLD ).
Ο θεραπευτικός στόχος αυτής της μεθόδου είναι: Η ολική αποσυμφορητική θεραπεία ατόμων με παθήσεις λεμφοιδήματος άνω και κάτω άκρου, φλεβικής ανεπάρκειας και λιποιδήματος.
Η μέθοδος αυτή έχει πεδίο εφαρμογής με πολύ θετικά αποτελέσματα σε πληθυσμούς με τις εξής παθήσεις: πρωτογενή ή δευτερογενή λεμφοιδήματα, μετεγχειρητικά οιδήματα, λιποιδήματα αλλά και σε οιδήματα που οφείλονται σε φλεβική ανεπάρκεια (φλεβοιδήματα) .
Το χθες το μελετήσαμε, το σήμερα το δουλέψαμε, το αύριο το κερδίζουμε επιλέγοντας συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων μεθόδων για όλους εσάς που χρόνια τώρα επιλέγεται το Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης Λέσβου. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία, ενημέρωση και διευκρίνιση πάντα με σεβασμό και επιστημονική υπευθυνότητα σε κάθε σας ανάγκη.