ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Βοστάνη Ευστρατίου 48)
Τηλ.: 2251351100

Αλλα τηλέφωνα: 2251057700, 2251041500, 2251029800, 2251351200, 2251037130, 2251021111

www.vostanio.gr
ΕΚΑΒ 166
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Τηλ.: 2253022222

Αλλα τηλέφωνα: 2253022439, 2253022666, 2253350300
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Τηλ.: 2252350000

Αλλα τηλέφωνα: 2252350010, 2252350012, 2252350013, 2252350015, 2252350016, 2252350017

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Τηλ.: 2252041511

Αλλα τηλέφωνα: 2252350307, 2252041111, 2252041316, 2252041666

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ
Τηλ.: 2253350000

Αλλα τηλέφωνα: 2253056444, 2253056440, 2253056442

ΚΕΕΛΠΝΟ
www.keelpno.gr
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
www.hamogelo.gr