Εικονική γαστροσκόπηση με πολυτομική αξονική τομογραφία

Γράφει ο ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ

Ακτινολόγος – Ακτινοδιαγνώστης

 

 

Μια εξέταση που στηρίζεται στις τεράστιες δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων της πολυτομικής αξονικής τομογραφίας. Γίνεται σε ασθενείς στους οποίους για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση γαστροσκόπησης, σαν συμπληρωματική διερεύνηση ύποπτων ευρημάτων στην γαστροσκόπηση ή στον σχεδιασμό χειρουργικής επέμβασης σε εξεργασίες στομάχου. Είναι απλή, ανώδυνη και αναίμακτη εξέταση. Γίνεται μετά 8 ωρη αυστηρή νστείας τροφής και υγρών. Αμέσως πριν την εξέταση με μια ειδική σκόνη που χορηγείται στον εξεταζόμενο με μια γουλιά νερό δημιουργείται αέρας στο στομάχι. Αμέσως μετά γίνεται αξονική τομογραφία σε ύπτια και πρηνή θέση. Η όλη διαδικασία διαρκεί 5-10 λεπτά. Οι εικόνες μετά την ειδική επεξεργασία αναδεικνύουν το εσωτερικό του στομάχου σε τρισδιάστατη απεικόνιση όμοια με αυτήν που βλέπουμε με το γαστροσκόπιο. Επί πλέον οι κλασικές εικόνες της αξονικής σε διάφορες τομές αναδεικνύουν τις δομές εκτός στομάχου για τυχόν πρόσθετες αλλοιώσεις ή επέκταση των αλλοιώσεων του στομάχου.

 

Νευροψυχολογία: Ο κλάδος του μέλλοντος

Γράφει η Μυρσινιά Χρυσάνθη

Κλινική Ψυχολόγος, Νευροψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

 

 

Ο κλάδος της Νευροψυχολογίας ασχολείται με την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου σε σχέση με την ανθρώπινη σκέψη και την συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα αφορά την διερεύνηση των γνωστικών λειτουργιών, δηλαδή της μνήμης, της προσοχής, των οπτικοχωρικών λειτουργιών, του λόγου και των εκτελεστικών λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές δεν λειτουργούν αυτόνομα στην καθημερινή ζωή αλλά η μια εμπλέκεται με την άλλη για την καλύτερη διοργάνωση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την επιστήμη της νευροψυχολογίας τόσο χρήσιμη και ιδιαίτερη. Η απώλεια ή η φθορά μιας εκ των παραπάνω λειτουργιών δημιουργεί αποδιοργάνωση, η οποία χωρίς την Νευροψυχολογική Αξιολόγιση δεν μπορεί να εντοπιστεί και χωρίς την Νευροψυχολογική Αποκατάσταση δεν μπορεί να αντισταθμιστεί.

Όλα τα παραπάνω αφορούν  άτομα τα οποία :

 • είναι υγιή αλλά θέλουν να επιβεβαιώσουν την κατάσταση των γνωστικών λειτουργιών
 • έχουν υποστεί κάποια εγκεφαλική βλάβη(λόγω όγκων,εγκεφαλικών επεισοδίων,κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων κ.α.)
 • έχουν διαγνωστεί με νευροεκφυλιστική νόσο όπως η νόσος Alzheimer και η νόσος Parkinson και η μετωποκροταφική άνοια ή κάποια άλλη μορφή ανοϊκής νόσου
 • έχουν διαγνωστεί με αυτισμό ή άλλη νευροαναπτυξιακή διαταραχή
 • έχουν διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας
 • έχουν υποστεί επιληπτικά επεισόδεια
 • έχουν διαγνωστεί με κάποια ψυχιατρική διαταραχή που σχετίζεται με τις γνωστικές λειτουργίες.

Η Νευροψυχολογική Αξιολόγιση περιλαμβάνει ορισμένες νευροψυχολογικές δοκιμασίες-τεστ, σε γραπτή και προφορική μορφή, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις ελλείψεις του εκάστοτε ασθενή και με αυτή αξιολογούνται συνήθως όλες οι γνωστικές λειτουργίες. Παράλληλα γίνετι μία αδρή αξιολόγηση τις ψυχικής κατάστασης του ασθενή, με ερωτηματολόγια άγχους και κατάθλιψης για να επιβεβαιωθεί ότι τα όποια ελλείμματα προκύψουν έχουν νευρολογική βάση. Επιπλέον λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό και αν κριθεί αναγκαίο ζητούνται και επιπλέον απεικονιστικές μέθοδοι όπως Μαγνητική Τομογραφία(fMRI-MRI),Εγκεφαλογράφημα(EEG-MEG) και Αξονική Τομογραφία(CAT-CT) για περεταίρω διερεύνηση των προβλημάτων. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 1-3 ώρες ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή.

Μετά το πέρας της Νευροψυχολογικής Αξιολόγισης δίνεται μία διάγνωση η οποία αναφέρει την απόδοση του ασθενή στην κάθε δοκιμασία και αν αυτή κρίθηκε φυσιολογική ή όχι. Στη συνέχεια, εάν βρεθεί κάτι παθολογικό στην απόδοση του ασθενή δίνεται ένα πλάνο Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης, ειδικά διαμορφωμένο για τον εκάστοτε ασθενή και τις ανάγκες του. Η Νευροψυχολογική Αποκατάσταση περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις για κάθε γνωστική λειτουργία οι οποίες «εκπαιδεύουν» τον εγκέφαλο στην αποκατάσταση ή την αντιστάθμιση του κάθε γνωστικού ελλέιμματος. Επιπλέον οι ασκήσεις αυτές ενδυναμώνουν τις γνωστικές λειτουργίες, κρατώντας τες σε σταθερά επίπεδα, πράγμα που βοηθάει στην επιβράδυνση της εξέλιξης των νευροεκφυλιστικών ασθενειών αλλά και στην ενίσχυση των λειτουργιών ενός ασθενή στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί επέμβαση η οποία ενδεχωμένως να έχει αρνητική επίδραση στις γνωστικές λειτουργίες του.

 

 

Αθλητική Ψυχολογία

Γράφει η Μυρσινιά Χρυσάνθη

Κλινική Ψυχολόγος, Νευροψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

 

Η αθλητική ψυχολογία είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας, σχετικά νέος, ο οποίος αφορά τους αθλητές αλλά και τους συνεργάτες τους, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.Πιο συγκεκριμένα η αθλητική ψυχολογία αφορά:

 • τους αθλητές σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
 • τους προπονητές
 • τους διαιτητές
 • τα διοικητικά μέλη των ομάδων που έχουν άμεση σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι
 • τους γονείς των αθλητών, αν οι αθλητές είναι ανήλικοι.

Βασικό μέλημα του αθλητικού ψυχολόγου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τόσο τον αθλητή και την ψυχολογία του σε προσωπικό επίπεδο, όσο και την γενική ομαλή λειτουργία της ομάδας. Για να πραγματοποιηθεί ο παραπάνω στόχος απαραίτητη είναι η συνεργασία του ψυχολόγου με όλη την ομάδα για την καλύτερη ενίσχυση τόσο των αθλητών, όσο και των προπονητών.

Πιο συγκεκριμένα στόχος των συνεδριών μιας ομάδας με αθλητικό ψυχολόγο είναι:

 • η μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών
 • η διαχείριση της ήττας και της νίκης
 • η διαχείριση του άγχους εντός και εκτός του αθλητικού χώρου
 • η αξιολόγηση και διατήρηση της ψυχολογική κατάστασης των αθλητών και των προπονητών
 • η διατήρηση των κινήτρων
 • η δέσμευση στον στόχο
 • εδραίωση αποφασιστικότητας και αγωνιστηκότητας
 • εκμάθηση τρόπων άμεσης επίλυσης πιθανών συγκρούσεων
 • η λειτουργία σε ομαδικό πνεύμα
 • η υγιής απελευθέρωση ενέργειας
 • η εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης ξαφνικών αλλαγών λόγω τερματισμού καριέρας ή προσωρινής διακοπής λόγω τραυματισμού.

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας

Το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας εφαρμόζεται σε ομαδικό πλαίσιο στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου αλλά και της προετοιμασίας και έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση δυσλειτουργικών συναισθημάτων και καταστάσεων που μπορεί να επηρρεάσουν αρνητικά τον αθλητή και κατά συνέπεια την απόδοσή του.Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 4 στάδια τα οποία είναι άμμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

 1. Το πρώτο στάδιο αφορά την λήψη ιστορικού και την αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης κάθε αθλητή και προπονητή με τη χρήση ερωτηματολογίων καθώς και την αξιολόγηση της συνοχής και της ομαδικότητας της ομάδας. Στο στάδιο αυτό επιπλέον θέτονται στόχοι τους οποίους ο αθλητής και ο προπονητής δεσμεύεται να τηρήσει. Τέλος γίνεται μία ενημέρωση για τις γενικές αρχές και τους τρόπους λειτουργίας της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας .
 2. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης προβλημάτων σύμφωνα με τις αρχές της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Πιό συγκεκριμένα η εκμάθηση τεχνικών αφορά το άγχος, τις κρίσεις στην ομάδα, την αυτοπεποίθηση του αθλητή, τη δυσκολία συγκέντρωσης και οτιδήποτε μπορεί να προβληματίζει τον αθλητή και να προσκόπτει την απόδοσή του.
 3. Στο τρίτο στάδιο ενθαρύνεται η εφαρμογή των τεχνικών του δεύτερου σταδίου σε καθημερινές συνθήκες αγώνα και προπόνησης.
 4. Στο τέταρτο και τελικό στάδιο γίνεται αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός των αρχικών στόχων μετά την ολοκλήρωση της σεζόν καθώς και προετοιμασία για ενδεχόμενη διακοπή ή παύση του αθλητισμού.

Νόσος Alzheimer

Γράφει η Μυρσινιά Χρυσάνθη

Κλινική Ψυχολόγος, Νευροψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

 

 

Η νόσος Alzheimer είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος, η οποία είναι μη αναστρέψιμη και με την πάροδο του χρόνου χειροτερεύει την κατάσταση του ασθενή. Αποτελεί σύμφωνα με παγκόσμειες στατιστικές το 70-80% των περιπτώσεων άνοιας. Κατά βάση εμφανίζεται σε άτομα άνω των 65 ετών, χωρίς όμως να αποκλείεται η εμφάνισή της σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. Η ταχύτητα και τα στάδια εξέλιξης της νόσου ποικοίλουν από 3 έως 9 έτη. Υπολογίστηκε ότι το 2015 υπήρξαν παγκοσμίως 46.8 εκατομμύρια ασθενείς που νοσούσαν από την νόσο Alzheimer, αριθμός που σύμφωνα με τις στατιστικές σχεδόν θα τριπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Συμπτώματα της Νόσου Alzheimer.

Ένα από τα πρώτα συμπτώματα που παρατηρείται στη συγκεκριμένη νόσο είναι η απώλεια βραχύχρονης μνήμης, η δυσκολία απομνημόνευσης και ανάσυρσης δηλαδή των πρόσφατων πληροφοριών. Στη συνέχεια ακολουθούν τα προβλήματα στον προσανατολισμό, στη γλώσσα, στις εκτελεστικές λειτουργίες (αδυναμία ακολουθίας κανόνα και πραγματοποίησης μιας σειράς οδηγιών), αλλαγές διάθεσης και προβλήματα συμπεριφοράς.

Αιτία εμφάνισης, διάγνωση και μέθοδοι πρόληψης και επιβράδυνσης της Νόσου Alzheimer.

Αν και δεν έχει αποδειχθεί από τί προκαλείται η νόσος εικάζεται ότι αιτία της εμφάνισης της είναι η παρουσία παθογένειας στους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου. Αν και η βάση της είναι γενετική, δηλαδή δεν προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες, δεν είναι σίγουρο ότι είναι και κληρονομική, αν και κάποια γονίδια λειτουργούν ως παράγοντες κινδύνου.

Αν και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης της νόσου, λόγω της γενετικής της φύσης, συνήθως τα άτομα τα οποία ασκούνται και τρέφονται σωστά και παράλληλα έρχονται σε επαφή με δύσκολα πνευματικά έργα  και περιβάλλοντα, κινδυνεύουν λιγότερο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική νόσος δεν επιφέρει τον θάνατο λόγω της γνωστικής έκπτωσης αλλά με την πορεία των συμπτωμάτων, οι σωματικές λειτουργίες χάνονται και επέρχεται ο θάνατος.

Η νόσος Alzheimer, λόγω της ιδιομορφίας της, όσο νωρίτερα διαγνωστεί τόσο καλύτερα επιβραδύνεται. Η διάγνωση γίνεται με ειδικά τεστ από πιστοποιημένους νευροψυχολόγους, σε συνάρτηση με λήψη ιστορικού και παρακολούθησης της συμπεριφοράς του ασθενούς. Εάν διαπιστωθεί διάγνωση της νόσου Alzheimer το επόμενο βήμα είναι η συστηματική νευροψυχολογική αποκατάσταση, με ασκήσεις μνήμης, προσοχής και εκτελεστικών λειτουργιών και παράλληλη φαρμακευτική αγωγή από νευρολόγο.

Αγγειακή Άνοια

Γράφει η Μυρσινιά Χρυσάνθη

Κλινική Ψυχολόγος, Νευροψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

 

 

Η Αγγειακή Άνοια είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος , η οποία είναι μη αναστρέψιμη και με την πάροδο του χρόνου χειροτερεύει την κατάσταση του ασθενή. Αποτελεί τη 2η σε συχνότητα άνοια παγκοσμίως μετά τη νόσο Alzheimer, σε ποσοστό 20-30% των ανοϊκών ασθενών. Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα άνω των 65 ετών και δεν είναι απίθανη η συνύπαρξή της με άλλους τύπους άνοιας, όπως η νόσος Alzheimer.

Συμπτώματα της Αγγειακής Άνοιας.

Η βασική διαφορά της αγγειακής άνοιας με όλους τους υπόλοιπους τύπους άνοιας είναι ότι έχει ξεκάθαρο χρονικό σημείο εκκίνησης. Συνήθως αυτό είναι ένα ή πολλαπλά μικρά εγγεφαλικά επεισόδια, τα οποία μπορεί να περάσουν απαρατήρητα ή να τα εντοπίσει κάποιος λόγω της προσωρινής σύγχυσης που ίσως δημιουργηθεί στον ασθενή. Στη συνέχεια παρατηρείται απώλεια μνήμης ξεκινώντας από αυτοβιογραφικές ενθυμήσεις και πρόσφατα γεγονότα, δυσκολία στις εκτελεστικές λειτουργίες (προγραμματισμός και πραγματοποίηση μιας σειράς ενεργειών και επίλυσης προβλημάτων), επιβράδυνση της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών, δυσκολία συγκέντρωσης και επιβράδυνση έκφρασης λόγου και τέλος δυσκολία οπτικής αντίληψης. Επιπλέον των γνωστικών συμπτωμάτων είναι συχνή και η παρατήρηση συμπτωμάτων απάθειας και καταθλιπτικών επεισοδίων. Επειδή τα άτομα με αγγειακή άνοια έχουν επίγνωση στα αρχικά στάδια της νόσου κάποιες φορές εμφανίζουν και ξαφνική αλλαγή διάθεσης καθώς γίνονται πιο ευαίσθητα.

Διάγνωση και μέθοδοι πρόληψης και επιβράδυνσης της Αγγειακής Άνοιας.

Η διάγνωση του συγκεκριμένου τύπου άνοιας βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις νευροαπεικονιστικές μεθόδους σε συνάρτηση με την νευροψυχολογική εξέταση. Η απεικόνηση των αγγειακών επεισοδίων αποτελεί ένδειξη ότι ο ασθενής έχει τον συγκεκριμένο τύπο άνοιας και στη συνέχεια ο νευροψυχολόγος με τα νευροψυχολογικά τεστ επιβεβαιώνει μέσω της γνωστικής έκπτωσης συγκεκριμένων λειτουργιών ότι ο ασθενής νοσεί.

Πρόληψη της Αγγειακής άνοιας γίνεται μόνο στους εξωτερικούς παράγοντες (για παράδειγμα ανθυγιεινός τρόπος διαβίωσης και διατροφής, έλλειψη άσκησης). Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η κληρονομικότητα και η ηλικία, το φύλο (οι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο από τις γυναίκες) και η παρουσία ασθενειών (διαβήτης, καρδιακές νόσοι, υπνική άπνοια)

Αν και μιλάμε για νευροεκφυλιστική ασθένεια, μη αναστρέψιμη, η Αγγειακή Άνοια μπορεί να επιβραδυνθεί σχετικά εύκολα. Σε αυτό συμβάλει τόσο η φαρμακευτική αγωγή όσο και η νευροψυχολογική αποκατάσταση με ασκήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των λειτουργειών που έχουν πληγεί, σε αντίθεση με άλλους τύπους άνοιας, στους οποίους η νευροψυχολογική αποκατάσταση είναι πιο γενικευμένη καθώς τα συμπτώματα είναι διάχυτα.

Πώς σχετίζεται ο πρόωρος τοκετός με την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων;

Γράφει ο ΚΟΥΣΚΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καρδιολόγος

 

 

«Οι γυναίκες που γεννούν πρόωρα έχουν ένα σήμα έγκαιρης προειδοποίησης για τη μελλοντική υγεία τους»

Πηγή: harvard.edu

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αφορούν παθήσεις της καρδιάς ή των αιμοφόρων αγγείων και οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή τους είναι:

• Αρτηριακή υπέρταση
• Προεκλαμψία
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Κάπνισμα
• Παχυσαρκία
• Δυσλιπιδαιμία
• Οικογενειακό ιστορικό

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με έρευνες, η σχέση πρόωρου τοκετού και καρδιαγγειακών παθήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν οφείλεται στους γνωστούς παράγοντες κινδύνου που προαναφέρθηκαν, αλλά είναι ανεξάρτητη από αυτούς.

Ποιά είναι τα ερευνητικά δεδομένα;

70.000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας έλαβαν μέρος σε μια μελέτη που ανακοινώθηκε στο περιοδικό Circulation τον Φεβρουάριο του 2017 και τα αποτελέσματά της, έδειξαν ότι:

1. Οι γυναίκες που γέννησαν πρόωρα από 32 έως 37 εβδομάδες είχαν 22% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρδιαγγειακές παθήσεις (έμφραγμα του μυοκαρδίου ή/και εγκεφαλικό επεισόδιο) στο μέλλον.
2. Οι γυναίκες που γέννησαν πρόωρα και νωρίτερα από την 32 εβδομάδα είχαν διπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν στο μέλλον καρδιαγγειακές παθήσεις σε σύγκριση με εκείνες που γέννησαν κανονικά.

Από την έρευνα φάνηκε ότι μόνο το 14% των γυναικών που είχαν πρόωρο τοκετό είχαν ήδη κάποιον τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, οι ερευνητές τόνισαν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διαλευκάνουν την σχέση πρόωρου τοκετού και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ποια συμπεράσματα προκύπτουν;

Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει ότι οι γυναίκες που γεννούν πρόωρα πρέπει να παρακολουθούνται συχνότερα και με μεγαλύτερη προσοχή με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων που πιθανόν ελλοχεύουν στο μέλλον.

Είναι γνωστό ότι η αθηρωμάτωση των αρτηριών (πάθηση που οδηγεί στην απόφραξη των αρτηριών με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή/και το εγκεφαλικό επεισόδιο) αναπτύσσεται από νεαρή ηλικία και εξελίσσεται σε όλη την ζωή, γι’ αυτό όλοι μας πρέπει να εφαρμόζουμε τα εξής:

1. Nα τρώμε υγιεινά, στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής
2. Να ασκούμαστε συστηματικά, δίνοντας έμφαση στης αερόβια άσκηση
3. Να διατηρούμε το σωματικό μας βάρος έντος των φυσιολογικών ορίων με συνδιασμό δίαιτας και σωματικής άσκησης
4. Να ελέγχουμε τακτικά την αρτηριακή μας πίεση
5. Να παρακολουθούμε τις τιμές του σακχάρου και της χοληστερίνης στο αίμα
6. Να αποφεύγουμε τις κακές συνήθειες, όπως είναι το κάπνισμα και η κατάχρηση αλκοόλ

Όπως φάνηκε από την παραπάνω μελέτη, οι γυναίκες που γεννούν πρόωρα έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν κάποια μορφή καρδιοπάθειας στο μέλλον. Οπότε, θα πρέπει εκτός από τις παραπάνω συστάσεις να παρακολουθούνται συστηματικά από καρδιολόγο με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και πιθανή θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων.

 

 

 

Δοκιμασία (τεστ) κόπωσης- Τι είναι , πότε πρέπει να γίνεται;

Γράφει ο ΚΟΥΣΚΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καρδιολόγος

 

 

Η δοκιμασία κόπωσης είναι μια σχετικά απλή, αναίμακτη εξέταση, που συμβάλλει στη διάγνωση και την παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου(η νόσος προκαλείται όταν αθηρωματικές πλάκες στενώνουν τις αρτηρίες της καρδιάς με αποτέλεσμα την εκδήλωση στηθάγχης ή/και σε σοβαρότερες περιπτώσεις εμφράγματος μυοκαρδίου).

Πως γίνεται;

Ο εξεταζόμενος εκτελεί σωματική άσκηση (συνήθως σε κυλιόμενο τάπητα), με συνεχή παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και της αρτηριακής πίεσης.
Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μην έχει γευματίσει δυό ώρες πριν τη δοκιμασία, να μην έχει πιεί καφέ ή αλκοόλ και να μην έχει καπνίσει. Επίσης πρέπει να φορά άνετα ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για σχετικά έντονο περπάτημα.
Επίσης συχνά απαιτείται διακοπή για μερικές μέρες πριν τη δοκιμασία κάποιων φαρμάκων(σε συνεννοήση με τον θεράποντα καρδιολόγο).

Πότε πρέπει να γίνεται;

1.Οταν ο ασθενής παραπονείται για πόνο/δυσφορία/σφύξιμο στο στήθος(στηθάγχη) στη προσπάθεια.
2.Σε ασυμπτωματικά άτομα με παράγοντες κινδύνου(κάπνισμα, δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου) ή και σε ασυμπτωματικά άτομα που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν ορισμένα επάγγέλματα(π.χ. πιλότοι, οδηγοί πούλμαν, δύτες).
3. Παρακολούθηση ασθενών που έχουν κάνει αγγειοπλαστική στεφανιαίων ή έχουν υποβληθεί σε by pass(προτιμάται το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου μετά από κόπωση και σε ηρεμία).
4.Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που λαμβάνει ήδη ο στεφανιαίος ασθενής.
5.Εκτιμηση ασθενών με άλλες παθήσεις εκτός στεφανιαίας νόσου (βαλβιδοπάθεια, αρτηριακή υπέρταση, αρρυθμίες).

 

 

 

Ο περιορισμός των υδατανθράκων βλάπτει την καρδιά;

Γράφει ο ΚΟΥΣΚΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καρδιολόγος

 

 

«Ένα διατροφικό πρότυπο υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και λιπαρά και χαμηλής σε υδατάνθρακες συσχετίστηκε με ελαττωμένη ροή στις στεφανιαίες αρτηρίες»

 

Σίγουρα έχετε ακούσει για την περίφημη δίαιτα ATKINS και τις διάφορες παραλλαγές τις! Πρόκειται για μοντέλα διατροφής πλούσια σε πρωτεΐνες και φτωχά σε υδατάνθρακες, που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους. Τι συμβαίνει όμως στο σώμα μας όσο ο αριθμός στη ζυγαριά μειώνεται, δεδομένου ότι οι υδατάνθρακες είναι η βασική πηγή ενέργειας;

Μπορεί ένα τέτοιο μοντέλο διατροφής να επηρεάσει αρνητικά την καρδιά μας;

Συχνά, οι άνθρωποι που ακολουθούν διατροφή με χαμηλούς υδατάνθρακες παρατηρούν πτώση στην τιμή της χοληστερίνης τους, ως αποτέλεσμα της απώλειας βάρους. Όμως, το νόημα της μείωσης βάρους βρίσκεται περισσότερο στην ποιοτική και λιγότερο στην ποσοτική απώλεια κιλών. Ασχολούμαστε με παράγοντες κινδύνου όπως η χοληστερίνη, γιατί μας ενδιαφέρει πραγματικά το καρδιαγγειακό ρίσκο(η υγεία των αρτηριών μας). Πλέον, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που εξέτασαν το αποτέλεσμα της δίαιτας με χαμηλούς υδατάνθρακες κατευθείαν στις αρτηρίες.

Ποιές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί;

Παρατηρήθηκε ότι μία διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και λίπος και φτωχή σε υδατάνθρακες ελαττώνει τη ροή του αίματος στα αγγεία των άκρων του ανθρώπου. Αν επηρεάζεται η κυκλοφορία του αίματος στα άκρα, τι να συμβαίνει άραγε με τις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς, που είναι τόσο σημαντικές για την υγεία μας;

Την απάντηση έδωσε η μοναδική μελέτη που εξέτασε τη ροή του αίματος στις αρτηρίες της καρδιάς (στεφανιαίες αρτηρίες) σε άτομα που ακολούθησαν δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων. Η μελέτη δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 στο περιοδικό Angiology και αφορά την παρακολούθηση 26 ανθρώπων για 1 χρόνο, με τη χρήση σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου(SPECT), υπερηχογραφήματος καρδιάς(TRIPLEX) και με εξετάσεις αίματος για τη μέτρηση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, ομοκυστεΐνης, Lp(a), ινωδογόνου και CRP. Ερευνήθηκαν οι αλλαγές στη στεφανιαία ροή (μελέτη με SPECT), στην τμηματική κινητικότητα των τοιχωμάτων της καρδιάς (μελέτη με TRIPLEX) και στους παραπάνω ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου, που είναι γνωστοί για την εμφάνιση και την εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου (π.χ. χοληστερίνη).

Στους ασθενείς δόθηκε θεραπεία για τους παράγοντες κινδύνου που προαναφέρθηκαν. Οι εξετάσεις SPECT και TRIPLEX έγιναν στην αρχή και στο τέλος της μελέτης για κάθε έναν από τους 26 ασθενείς που έλαβαν μέρος στη μελέτη. Οι 16 ακολούθησαν δίαιτα χαμηλών λιπαρών και υψηλών υδατανθράκων και οι υπόλοιποι 10 ακολούθησαν ένα μοντέλο διατροφής με υψηλή πρόσληψη πρωτεϊνών και χαμηλή πρόσληψη υδατανθράκων.

Οι πρώτοι 16 ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση σε κάθε έναν από τους παράγοντες κινδύνου που μελετήθηκαν, με ταυτόχρονη υποχώρηση της έκτασης και της σοβαρότητας της στεφανιαίας νόσου. Οι υπόλοιποι 10 ασθενείς παρουσίασαν επιδείνωση των παραγόντων κινδύνου και αύξηση της έκτασης και της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου.

Ποια συμπεράσματα προκύπτουν;

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ασθενείς με την ίδια φαρμακευτική αγωγή αλλά με διαφορετική διατροφή παρουσιάζουν και διαφορετική εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι τα άτομα που ακολουθούν διατροφή υψηλών πρωτεϊνών και χαμηλών υδατανθράκων εμφάνισαν επιδείνωση της στεφανιαίας νόσου ενώ οι ασθενείς με δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες και φτωχή σε πρωτεΐνες και λίπη παρουσίασαν βελτίωση. Οι ερευνητές πιθανολογούν ότι το πρώτο είδος δίαιτας επιδεινώνει την στεφανιαία νόσο λόγω αύξησης της εναπόθεσης λίπους στις αρτηρίες, της φλεγμονής και αλλά και της πηκτικότητας του αίματος.

Αυτή είναι μία από τις καλύτερες μελέτες ως τώρα, η οποία όχι μόνο έλεγξε τους παράγοντες κινδύνου αλλά μελέτησε και τη ροή του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες ανθρώπων που ακολουθούν διαφορετικά μοντέλα διατροφής. Συγκρίνοντας δίαιτες όπως η ATKINS, φτωχές σε υδατάνθρακες και πλούσιες σε πρωτεΐνες με δίαιτες όπως η μεσογειακή διατροφή, πλούσιες σε υδατάνθρακες και φτωχές σε πρωτεΐνες και κορεσμένα λιπαρά καταλαβαίνουμε ότι ο περιορισμός του βασικού «καυσίμου» του οργανισμού μας, είναι επιζήμιος για την υγεία.

Τι να κρατήσουμε από τα ερευνητικά δεδομένα;

Φυσικά, το ζητούμενο είναι η πρόληψη παθήσεων, η βελτίωση της υγείας και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης που εξαρτώνται άμεσα από τη ροή των στεφανιαίων αρτηριών. Αν θέλουμε να αποφύγουμε το έμφραγμα του μυοκαρδίου, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή η οποία περιορίζει τα κορεσμένα λιπαρά και είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, που περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες και πληθώρα βιταμινών.

Όσο για τις δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι επιδεινώνουν τη στεφανιαία νόσο και επιφέρουν ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ωστόσο, μια τέτοια διατροφή μπορεί να μειώσει το βάρος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ’ όλο που το θετικό αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό στη ζυγαριά, τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει εμφανίζονται σε βάθος χρόνου. Γι’ αυτό, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξετε τη διατροφή σας ως προς την ποσότητα, αλλά ως προς το είδος των υδατανθράκων που καταναλώνετε. Η προτίμηση σε προϊόντα ολικής άλεσης και η κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα είναι η αλλαγή που χρειάζεστε εσείς και περισσότερο η καρδιά σας!

 

 

 

Φυτική ή ζωική πρωτεΐνη για καρδιαγγειακή υγεία;

Γράφει ο ΚΟΥΣΚΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καρδιολόγος

 

 

Πώς η πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης συνδέεται με τις καρδιακές παθήσεις ακόμα και ανεξάρτητα από τα κορεσμένα λιπαρά και η πρόσληψη φυτικών πρωτεϊνών φαίνεται να είναι προστατευτική;

Γνωρίζουμε ότι η ποιότητα και η ποσότητα του λίπους σχετίζονται στενά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας. Αλλά τι συμβαίνει με την πρωτεΐνη; Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Χάρβαρντ σε μεσήλικες άνδρες εξέτασε τη σχέση της διατροφικής πρωτεΐνης με τον κίνδυνο ισχαιμικής καρδιοπάθειας.
Φάνηκε ότι ανεξάρτητα από την πρωτεϊνική πηγή και το λίπος που τη συνοδεύει, η ποσότητα της προσλαμβανόμενης πρωτεΐνης δεν σχετίζεται με τις καρδιακές παθήσεις.

Τι συμβαίνει όμως με την ποιότητα της πρωτεΐνης;

Σύμφωνα με τη μελέτη, δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της συνολικής διαιτητικής πρωτεΐνης και του κινδύνου καρδιοπάθειας σε αυτή την ομάδα ανδρών. Ωστόσο, η υψηλότερη πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης φάνηκε να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικής καρδιοπάθειας σε άνδρες που δεν έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη ή διαβήτη. Παρ’ όλα αυτά, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ζωικών πρωτεϊνών.

Επίσης, παρατήρησαν μια σημαντική αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της υψηλότερης πρόσληψης φυτικών πρωτεϊνών και του κινδύνου θανατηφόρων καρδιακών παθήσεων. Άρα, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μειώνεται με την κατανάλωση περισσότερων φυτικών και λιγότερων ζωικών τροφίμων, ακόμη και ανεξάρτητα από το λίπος που συνοδεύει τα τελευταία.

Όμως, πώς μπορεί το σώμα να αντιλαμβάνεται τη διαφορά της φυτικής από τη ζωική πρωτεΐνη; Είναι γνωστό ότι οι πρωτεΐνες αποτελούνται από μια σειρά αμινοξέων και φαίνεται ότι κάποια αμινοξέα βρίσκονται σε μεγαλύτερη ποσότητα στα φυτά, όπως είναι για παράδειγμα το γλουταμινικό οξύ.

Επιπλέον, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι φυτικές τροφές έχουν ανεξάρτητες επιδράσεις, που μπορεί να ευνοούν την αντίστροφη σχέση μεταξύ της φυτικής πρωτεΐνης και της πίεσης του αίματος. Δηλαδή, η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, εκτός των άλλων ευεργετικών επιδράσεων για την υγεία, συμβάλει και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Ποιά συμπεράσματα προκύπτουν;

Είναι εμφανές ότι τα οφέλη μιας διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά μπορούν να επεκταθούν πέρα από την υψηλή πρόσληψη βιταμινών και την αποφυγή των κορεσμένων ζωικών λιπών. Επιπλέον, τα ερευνητικά δεδομένα ενισχύουν γενικά τις τρέχουσες συστάσεις για υψηλή πρόσληψη φυτικών προϊόντων, ως μέρος των συνολικών προσεγγίσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου.

Το μεσογειακό μοντέλο διατροφής περιέχει ποικιλία, μέτρο και ισορροπία και η υιοθέτηση του είναι η πιο υγιεινή επιλογή για την καρδιά σας!

 • Δώστε έμφαση στους σύνθετους, μη επεξεργασμένους υδατάνθρακες, με την καθημερινή κατανάλωση δημητριακών, ζυμαρικών και ψωμιού ολικής άλεσης.
 • Καταναλώστε καθημερινά φρούτα και λαχανικά.
 • Η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων συστήνεται σε καθημερινή βάση.
 • Εβδομαδιαία μπορούν να καταναλώνονται τα ψάρια, τα πουλερικά και τα αυγά.
 • Καταναλώστε όσπρια σε εβδομαδιαία βάση και συνδυάστε τα με ρύζι ή ψωμί.
 • Χρησιμοποιήστε το ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λίπους στη διατροφή σας.
 • Περιορίστε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε 1-2 φορές το μήνα.
 • Μην ξεχνάτε την ενυδάτωση σας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες!
 • Συνδυάστε τη σωματική άσκηση με τη μεσογειακή διατροφή για βέλτιστη καρδιαγγειακή υγεία.

 

 

 

Κολπική μαρμαρυγή: Τι πρέπει να ξέρετε για να αποφύγετε το εγκεφαλικό επεισόδιο

Γράφει ο ΚΟΥΣΚΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καρδιολόγος

 

 

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή(ΚΜ);

Η κολπική μαρμαρυγή(KM) είναι μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, στην οποία οι «κόλποι»της καρδιάς(δυό απ’τις τέσσερις κοιλότητες της καρδιάς) συστέλλονται γρήγορα και ακανόνιστα.

Συμπτώματα

Έως το ένα τρίτο των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή είναι ασυμπτωματικοί. Άλλοι νιώθουν κουρασμένοι ή αισθάνονται αίσθημα παλμών στην καρδιά(αίσθημα ‘φτερουγίσματος’ ή αίσθηση ότι η καρδιά χτυπά πολύ γρήγορα). Επίσης μπορεί να αισθάνονται ζάλη ή δύσπνοια. Ορισμένοι αισθάνονται πόνο στο στήθος ή μπορεί να παρουσιάσουν επεισόδια λιποθυμίας. Φυσικά μόλις εμφανιστεί κάποιο απ’τα παραπάνω συμπτώματα ο ασθενής πρέπει άμεσα να επισκεφτεί τον γιατρό του, ο οποίος θα καθορίσει εάν τα συμπτώματα προκαλούνται από κολπική μαρμαρυγή ή από κάποια άλλη αιτία.

Ποιος κινδυνεύει να πάθει κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι ο συνηθέστερος τύπος διαταραχής του καρδιακού ρυθμού. Όσο περνά η ηλικία αυξάνεται η πιθανότητα να πάθει κάποιος κολπική μαρμαρυγή: συνήθως η διάγνωση γίνεται στη δεκαετία των ’60 και των ’70 ετών, ενώ μετά τα 80 ένας στους 10 πάσχει από κολπική μαρμαρυγή.

Μαζί με την ηλικία και την προυπάρχουσα καρδιακή πάθηση, η παχυσαρκίααποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση της αρρυθμίας. Όσοι κάνουν κατάχρηση αλκοόλ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ΚΜ.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το σακχαρώδη διαβήτη, τον υπερθυρεοειδισμό, την υψηλή αρτηριακή πίεση, την άπνοια ύπνου, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το κάπνισμα, τη πρόσληψη καφεΐνης και το άγχος.

Γιατί η κολπική μαρμαρυγή είναι επικίνδυνη αρρυθμία?

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια σοβαρή κατάσταση, επειδή μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρο ή μη εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην πραγματικότητα, οι ασθενείς με ΚΜ είναι 5 φορές πιο πιθανό να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με αυτούς χωρίς ΚΜ. Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου. Επίσης οι γυναίκες με ΚΜ έχουν διπλάσια πιθανότητα να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με τους άνδρες που πάσχουν από ΚΜ.

Ποιά είναι τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου?

Το εγκεφαλικό επεισόδιο σαν αποτέλεσμα της ΚΜ εμφανίζεται όταν ένας θρόμβος αίματος φράξει μια αρτηρία και εμποδίσει το αίμα να φτάσει στον εγκέφαλο.
Τότε μπορεί να αισθανθείτε ξαφνικό μούδιασμα ή αδυναμία στο πόδι, στο χέρι ή στο πρόσωπο, ξαφνική σύγχυση, ξαφνική δυσκολία στην ομιλία ή στη κατανόηση του λόγου, προβλήματα στο περπάτημα ή ξαφνική σοβαρή κεφαλαλγία .

Επιπλέον, οι ασθενείς που πάσχουν από εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να εμφανίσουν ξαφνικό πόνο στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, ναυτία ή έμετο, δυσκολία στην αναπνοή και αίσθημα παλμών στο προκάρδιο. Επίσης μπορεί να αισθάνονται εκνευρισμό ή να έχουν αλλαγές συμπεριφοράς.
Εάν έχετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, καλέστε το 166 ή πάρτε αμέσως το γιατρό σας.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο

Εκτός από τη ΚΜ οι παράγοντες κινδύνου για ένα εγκεφαλικό επεισόδιο περιλαμβάνουν το οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, το υπερβολικό σωματικό βάρος, την υψηλή αρτηριακή πίεση, την υψηλή χοληστερόλη, τον διαβήτη, το κάπνισμα, την έλλειψη άσκησης και στις γυναίκες η ημικρανία με αύρα ή η χρήση ορμονικής θεραπείας.

Μπορούμε να προλάβουμε το εγκεφαλικό επεισόδιο?

Ναι, μπορεί να προληφθεί το 60% έως 80% των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα με ΚΜ.

Εάν έχετε ΚΜ ο γιατρός μπορεί να σας συνταγογραφήσει αντιπηκτικά φάρμακα(φάρμακα που αραιώνουν το αίμα). Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή σχηματισμού θρόμβων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο, οπότε είναι σημαντικό να παίρνετε αυτά τα φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες.

Επιπλέον, για να μη συμβεί το εγκεφαλικό επεισόδιο θα πρέπει να αποφύγουμε τη παχυσαρκία με δίαιτα χαμηλών λιπαρών και σωματική δραστηριότητα και να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε το άγχος. Είναι επίσης σημαντικό να θεραπευτούν αποτελεσματικά, αν υπάρχουν, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η υψηλή χοληστερόλη.

Ποιες θεραπείες υπάρχουν για τη κολπική μαρμαρυγή?

Η θεραπεία της ΚΜ ποικίλλει ανάλογα με το πόσο διαρκεί η πάθηση και πόσο σοβαρή είναι. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να αναταχθεί (να μην υπάρχει αρρυθμία), σε άλλα να υποτροπιάζει και σε άλλα να παραμείνει μόνιμα.

Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει αλλαγές στον τρόπο ζωής, καρδιοανάταξη (επαναφορά του φυσιολογικού ρυθμού με ηλεκτρική ανάταξη), φάρμακα, χειρουργικές επεμβάσεις ή εμφυτευμένες συσκευές, όπως ένας βηματοδότης, που μπορεί να βοηθήσει την καρδιά σας να διατηρήσει ένα φυσιολογικό ρυθμό.

Κολπική μαρμαρυγή και δίαιτα

Η υιοθέτηση μιας δίαιτας με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και περισσότερα φρούτα και λαχανικά είναι πιο σημαντική από ποτέ, όταν έχετε ΚΜ. Οι ασθενείς με ΚΜ που τρώνε πέντε ή περισσότερες μερίδες φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία τους. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει να αποφύγετε το αλκοόλ ή να πίνετε με μέτρο. Ορισμένοι ασθενείς διαπιστώνουν ότι τα συμπτώματά τους επιδεινώνονται όταν πίνουν ποτά που περιέχουν καφεΐνη. Πίνετε νερό για να μείνετε ενυδατωμένοι.

Αν λαμβάνετε να παλιά αντιπηκτικά(Sintrom) καλό είναι να συζητήστε από το γιατρό σας πόσα πράσινα φυλλώδη λαχανικά μπορείτε να φάτε με ασφάλεια. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και η λαχανίδα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ, η οποία μπορεί να επηρεάσει την φαρμακευτική αγωγή. Ευτυχώς τώρα κυκλοφορούν τα καινούργια αντιπηκτικά για τα οποία δεν υπάρχει περιορισμός στη δίαιτα.

Άσκηση και κολπική μαρμαρυγή.

Ενώ η έντονη άσκηση μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της ΚΜ, η μέτρια τακτική σωματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των συμπτωμάτων και να οδηγήσει στη μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι φιλικές προς τη ΚΜ δραστηριότητες περιλαμβάνουν γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία, γιόγκα και ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Ρωτήστε το γιατρό σας για το ποιά είναι η κατάλληλη άσκηση για τη περίπτωση σας.

Κολπική μαρμαρυγή και άγχος.

Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε άγχος όταν διαγνωστεί μια σοβαρή καρδιακή κατάσταση, αλλά όσο περισσότερα γνωρίζετε για τη ΚΜ και για το πώς να διαχειρίζεστε τα συμπτώματά σας, τόσο καλύτερα θα αισθάνεστε.

Η συναισθηματική σας υγεία έχει σημασία. Αφιερώστε λίγο χρόνο κάθε μέρα για να χαλαρώσετε και να κάνετε τις δραστηριότητες που σας αρέσουν για να μειώσετε το άγχος. Μπορεί να θέλετε να δοκιμάσετε χαλαρωτικές δραστηριότητες όπως διαλογισμό, γιόγκα ή να περάσετε χρόνο με τους αγαπημένους σας. Οι ομάδες υποστήριξης είναι χρήσιμες. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να βοηθήσουν ώστε ο πάσχων να διαχειρίζεται καλύτερα το άγχος αλλά και να παίρνει σωστά τα φάρμακα του.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ΚΜ είναι μια σοβαρή αρρυθμία η οποία όταν διαγνωστεί έγκαιρα μπορεί να θεραπευτεί. Αλλά ακόμα και στη περίπτωση που διαγνωστεί καθυστερημένα σήμερα υπάρχουν φάρμακα που ελαττώνουν σημαντικά το κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Φυσικά η έγκαιρη διάγνωση ελαχιστοποιεί το κίνδυνο να υποστεί κάποιος εγκεφαλικό επεισόδιο πριν την έναρξη της κατάλληλης αγωγής. Οποιαδήποτε ένδειξη αρρυθμίας με ή χωρίς συμπτώματα(π.χ. σε τυχαία ψηλάφηση του σφυγμού, ένδειξη αρρυθμίας στο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο) πρέπει ελέγχεται από καρδιολόγο(με ΗΚΓράφημα και TRIPLEX καρδιάς και συχνά με HOLTER ρυθμού) με σκοπό να μπει η διάγνωση και να αρχίσει άμεσα η κατάλληλη θεραπεία.