Ιδιοπαθής Σκολίωση

Γράφει ο Τάκας Θεόδωρος

Φυσικοθεραπευτής

 

 

 

Ιδιοπαθής Σκολίωση

Η ιδιοπαθής Σκολίωση είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος σκολίωσης και εμφανίζεται στο 80% των ατόμων με σκολίωση. Περιγράφεται ως η πλάγια κάμψη της Σπονδυλικής Στήλης με ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων.

Είναι αγνώστου αιτιολογίας η πρόκλησή της και συνήθως εμφανίζεται στην φάση της μέγιστης ανάπτυξης του παιδιού, σε υγιή πληθυσμό. Παρουσιάζεται στο 2-3% του κόσμου και συνήθως περισσότερο στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια σε αναλογία 7:1.

Η ιδιοπαθής σκολίωση χωρίζεται σε 3 κατηγορίες βάση την ηλικία:

  1. Νηπιακή Σκολίωση: 0-3 ετών
  2. Παιδική Σκολίωση: 3-10 ετών
  3. Εφηβική Σκολίωση: 10-18 ετών (συχνότερη 80%)

Η περίοδος έξαρσης είναι αυξημένος στην εφηβεία κατά την διάρκεια της μέγιστης ανάπτυξης που στα κορίτσια είναι τα 11 έτη και στα αγόρια είναι τα 13 έτη περίπου και έχει διάρκεια και στα 2 φύλα μέχρι την σκελετική ωρίμανση.

Εικόνα 1 Χαρακτηριστικά σκολίωσης και παραμορφώσεις

Πρέπει να τονιστεί ότι τα άτομα που έχουν σκολίωση δεν έχουν πόνο που να σχετίζεται με την παραμόρφωση της Σπονδυλικής Στήλης.

Συνήθως παρατηρείται από την οικογένεια, παιδίατρο, δάσκαλο κτλ μια ανισορροπία του κορμού στα παιδιά που μπορεί να είναι:

  • Ο ένας ώμος πιο ψηλά από τον άλλον.
  • Η μια ωμοπλάτη πιο ψηλά και πιο προεξέχουσα από την άλλη.
  • Μετατόπιση της λεκάνης προς την μια μεριά ή στροφή της ή πλάγια κλίση.
  • Μετατόπιση του σώματος προς την μια μεριά.
  • Ύβος στην πλάτη κατά την επίκυψη.

Η διάγνωση της σκολίωσης γίνεται με την ακτινολογική απεικόνιση και την μέτρηση της γωνίας Cobb>10⁰ με ταυτόχρονη στροφή της Σ.Σ και με το Adams test θετικό (δοκιμασία επίκυψης και παρατηρούμε την εμφάνιση ύβου σε κάποια μεριά της Σ.Σ και την ομαλή συνέχεια της).

Η αντιμετώπιση της σκολίωσης είναι πολυπαραγοντική με σημαντικότερους παράγοντες το μέγεθος της γωνίας της σκολίωσης και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού.

Εικόνα 2 Adams test

Οι σκολιώσεις που είναι κάτω των 25⁰ (Μικρές) αντιμετωπίζονται μόνο με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για την σκολίωση  (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises-PSSE) βάση της γενικής οδηγίας από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS)             και Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT).

Η πιο γνωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι η τεχνική Schroth.

Οι σκολιώσεις που είναι από 25-20⁰ (Μεσαίες) αντιμετωπίζονται σε συνδυασμό χρήσης ειδικού κηδεμόνα και ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων για την σκολίωση (PSSE), σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS και SOSORT.

Οι σκολιώσεις που είναι από 40⁰ και πάνω (Μεγάλες) έχουν την ένδειξη για χειρουργείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μονόδρομος. Αρχικά πρέπει να δοκιμαστεί η σωστή χρήση κηδεμόνα και ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων (PSSE) και εάν δεν υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα τότε να είναι το χειρουργείο η έσχατη λύση.

Τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν θετικά αποτελέσματα και για τις μεγάλες σκολιώσεις με την χρήση κατάλληλου κηδεμόνα σε συνδυασμό με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις (PSSE) σε σχέση με την χειρουργική αντιμετώπιση που περιέχει τους κίνδυνους επιπλοκών ενός χειρουργείου στην Σπονδυλική Στήλη.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για την σκολίωση (PSSE) πρωταρχικό στόχο έχουν να μειώσουν όσο το δυνατότερο την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσης και να διορθώσουν όσο καλυτέρα γίνετε τις μοίρες και την στροφή της Σ.Σ.

Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης Μυτιλήνης αντιμετωπίζουμε όλες τις σκολιώσεις με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις με την τεχνική της Schroth, με τον εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή Θοδωρή Τάκα, από το Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS).

Εικόνα 3 Άσκηση με τεχνική Schroth σε ασθενή με Σκολίωση

 

 

Θοδωρής Τάκας

Φυσικοθεραπευτής

BSPTS Schroth Therapist