Ο αυτοφθορισμός ως απεικονιστική μέθοδος

Γράφει η Χριστίνα Κουτζά

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

 

 

 

Ο αυτοφθορισμός ως απεικονιστική μέθοδος αποτελούσε  πεδίο ενδιαφέροντος τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά πρόσφατα κατέστη δυνατή η εφαρμογή του λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Ο αυτοφθορισμός, λοιπόν, του βυθού είναι μία μη επεμβατική, ταχεία και δυνητικά χρήσιμη  απεικονιστική μέθοδος, που χρησιμοποιεί την εκπεμπόμενη ακτινοβολία των φυσιολογικά ή  παθολογικά φθοριζουσών ουσιών στο μάτι μετά από διέγερση με μπλε φως.

Κύριος αυτοφθορίζων σχηματισμός είναι το μελάγχρουν επιθήλιο λόγω της ύπαρξης εντός των κυττάρων του, της αυτοφθορίζουσας ουσίας λιποφουσκίνης. Άλλες δευτερεύουσες ουσίες είναι το κολλαγόνο και η ελαστίνη του τοιχώματος των χοριοειδών  αγγείων. Η εφαρμογή του συνίσταται για παθήσεις του μελάγχρου επιθηλίου τόσο σε επίκτητες όσο και σε συγγενείς βλάβες του, όπου μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη νόσο σε υποκλινικό ή αρχικό στάδιο, όπως η ν.strargard, μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, δυστροφίες ωχράς κ.τ.λ. Για τις επίκτητες παθήσεις μπορούμε να παρακολουθήσουμε  την εξέλιξή τους, π.χ. σε ηλιακή εκφύλιση ωχράς, κυστικό οίδημα, οπή ωχράς κλπ., καθώς και την αρνητική επίδραση κάποιων φαρμάκων, π.χ. plaquenil, όπως και την πρόγνωση της νόσου.