Τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

Γράφει η Μαυροδήμου Έλενα

Λογοθεραπευτής

 

 

 

Τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

 

Ο όρος «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» (ΕΜΔ) περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα δυσκολιών που σχετίζονται με τη μάθηση και αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα παιδιά στις μέρες μας. Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς, υπάρχουν δηλαδή ήδη από την γέννηση του παιδιού, και οφείλονται σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Εκδηλώνονται σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού και μπορούν να γίνουν εμφανείς ήδη από την Α’ Δημοτικού.

Ένα παιδί με ΕΜΔ αντιμετωπίζει δυσκολία στην ταξινόμηση, αποθήκευση και οργάνωση των πληροφοριών, στις αλληλουχίες (ημέρες, μήνες), στην εκμάθηση ορισμών, στην θύμηση ονομάτων και ημερομηνιών, εμφανίζει περιορισμένη συγκέντρωση και ανώριμη-ανοργάνωτη συμπεριφορά, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανώριμη κινητικότητα και αδύναμη ακουστική μνήμη. Επίσης, μπορεί να εμφανίζει δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα και στη γραφή καθ’ υπαγόρευση.

Ας δούμε τώρα, λίγο πιο αναλυτικά, τα συμπτώματα των ΕΜΔ κατανεμημένα σε τρεις βασικές κατηγορίες:

 • Διαταραχή στην ανάγνωση (Δυσλεξία)
 • Διαταραχή στην γραφή (Δυσγραφία)
 • Διαταραχή στα μαθηματικά (Δυσαριθμησία)

Ένα παιδί με Δυσλεξία:

 • Αργεί να μάθει το μηχανισμό της ανάγνωσης και, όταν τα καταφέρει, η ανάγνωσή του είναι συλλαβιστή-κομπιαστή
 • Δυσκολεύεται να κρατήσει τη σωστή σειρά και, αν πάρει το βλέμμα του από το σημείο που διαβάζει, δυσκολεύεται να βρει το σημείο που είχε μείνει
 • Συγχέει γράμματα που μοιάζουν οπτικά, όπως τ-π, γ-χ (κάτι που ισχύει και στη δυσγραφία)
 • Κάνει καθρεπτική ανάγνωση γραμμάτων ή και ολόκληρων λέξεων («ε-3», «μπάλα-λάμπα»)
 • Παραλείπει, προσθέτει ή αντιμεταθέτει γράμματα στις λέξεις (κάτι που ισχύει και στη δυσγραφία)
 • Δυσκολεύεται να μεταβεί από το τέλος της μίας γραμμής στην αρχή της επόμενης
 • Δυσκολεύεται στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων
 • Έχει αργό ρυθμό ανάγνωσης
 • Δεν κατανοεί αυτό που διαβάζει
 • Χρησιμοποιεί το δάχτυλο για να παραμείνει στη σειρά

Ένα παιδί με Δυσγραφία:

 • Συγχέει ακουστικά τους φθόγγους, όπως «σανίδα-ζανίδα»
 • Δεν χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα ή τα βάζει σε λάθος θέση
 • Οι προτάσεις του έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο και όχι σωστή δομή
 • Παραλείπει τους τόνους και τα σημεία στίξης
 • Δεν κρατάει αποστάσεις μεταξύ των λέξεων
 • Ενώ γνωρίζει τον κανόνα δεν τον τηρεί
 • Έχει αργό ρυθμό γραφής

Τέλος, ένα παιδί με Δυσαριθμησία:

 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει μαθηματικές έννοιες και πράξεις και να κάνει βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς
 • Δεν μπορεί να αποστηθίσει με ευκολία τον πολλαπλασιασμό
 • Δυσκολεύεται να στοιχίσει σωστά τους αριθμούς σε μία μαθηματική πράξη και να κάνει πράξεις με το μυαλό.

Μερικά από αυτά τα συμπτώματα, λοιπόν, μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον γονέα ή τον εκπαιδευτικό και να αποτελέσουν την αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση. Αν, λοιπόν, εντοπίζετε στο παιδί σας κάτι κοινό με όσα διαβάσατε παραπάνω, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό, ο οποίος, μετά από μία σφαιρική αξιολόγηση του παιδιού, βασισμένη σε σταθμισμένα εργαλεία και κλινική παρατήρηση, θα μπορέσει να σας λύσει οποιαδήποτε απορία και να σας κατευθύνει εάν αυτό χρειαστεί.